top of page
  • Anna Lian

Skriver fortsatt mest om menn

Dobbelt så mange mannlige som kvinnelige kulturutøvere ble anmeldt eller intervjuet i Adresseavisen i februar. Og 93 % av anmeldelsene ble skrevet av menn.


Vi i kulturplattformen Anna & Azra bretter opp ermene har i flere år utført tellinger for å kartlegge representasjon av kjønn og mangfold i trønderske medier og kulturinstitusjoner.


I januar 2021 gikk vi gjennom alle artiklene og anmeldelsene som sto på trykk på kultursidene i papirutgaven av Adresseavisen. Den gangen viste funnene at nær 70 % av kildene var menn og at de ikke hadde noen regionale kilder eller utøvende kunstnere med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn.I februar 2022 har vi gjennomført en ny opptelling som viser en bedring i kjønnsbalansen på kilder i artikler, men som fortsatt har en betydelig skjevhet når det gjelder anmeldelser og kritikk. I tillegg viser den at det er dobbelt så mange mannlige kunstnere og kulturutøvere enn kvinnelige som blir intervjuet.


Her er resultatene fra tellingen i februar i år:


  • Av 104 kilder er 54 menn (52 %) og 48 kvinner (46 %) og to ikke-binære (2 %).

  • Av de kildene som var utøvende/skapende kunstnere var 30 menn (65 %), 15 kvinner (33 %) og 1 ikke-binær (2 %).

  • To regionale kilder hadde ikke-vestlig minoritetsbakgrunn (tre totalt).

  • Av 41 anmeldelser som sto på trykk i februar omhandler 30 av dem verk med mannlig kunstnere/opphavspersoner (68 %), mens 14 av dem har kvinnelige kunstnere/opphavspersoner (32 %).*

  • Av disse anmeldelsene var 38 av dem skrevet av menn (93 %), og 3 av dem skrevet av kvinner (7 %)

  • Ingen av anmelderne eller journalistene har minoritetsbakgrunn.

Mener tallene ikke gjenspeiler totalen

– Hvis dette gjenspeiler fordelingen hos oss over tid så er det et problem, absolutt. Men jeg tror at hvis dere hadde sett på tallene gjennom hele året så ville bildet sett annerledes ut. Da tror jeg det er mer jevnt fordelt, sier Børge Sved, reportasjeleder i Adresseavisen.


Tallene viser at 70 % av anmeldelsene denne måneden omhandler mannlige opphavspersoner, og at 93 % av disse anmeldelsene også er skrevet av menn.


– Det er nok tilfeldig. Vi har to faste anmeldere som er erfarne og har stor kompetanse og som tilfeldigvis er menn. De står for en stor del av anmeldelsene, mens det er litt mer jevnt fordelt på frilanserne våre. Vi holder også på å bygge opp nye anmeldere og i alle fall på musikk jobber vi med å få på plass flere kvinner.


– Hva med skjevfordelingen på kjønn når det gjelder de som blir anmeldt, kan den henge sammen med fordelingen blant anmelderne?


– Vi har en bevissthet rundt kjønn og hvem som blir anmeldt, men det er også i stor grad styrt av hva som kommer ut og hva som er aktuelt, og vi har stadig diskusjoner i avdelingen om dette.


– I hvor stor grad er kjønn og mangfold en del av disse diskusjonene?


– Det er ikke der man starter. Vi velger først og fremst ut fra kriterier som interesse, hva historien er og regional tilknytning, men vi har som sagt en bevissthet rundt det.


– Handler om ressurser

Om lag 18 % av den norske befolkningen har flerkulturell bakgrunn, men tellingen viser at det kun er to regionale kilder med flerkulturell bakgrunn, noe som utgjør i underkant av to prosent. Det er likevel to flere enn for ett år siden, da tallet var null.


– Det er en liten oppgang. Vi forsøker å følge med på det som rører seg i regionen og å plukke opp hvem som satses på hos festivaler og ulike scener og da er det også naturlig at vi skriver om dem.


– Men har ikke dere som en stor institusjon også et ansvar for å følge med på de som ikke nødvendigvis plukkes opp av de etablerte aktørene?


– Det handler mye om ressurser. Vi har et ansvar for å lage nyhetsjournalistikk og vi forsøker å gå bak det som skjer på de store scenene, men vi har ikke kapasitet til å gjøre alt. Men vi er alltid åpne for nye kunstnere med forskjellige bakgrunner og vi forsøker å holde oss oppdatert. I tillegg ønsker vi at folk tar kontakt med oss og tipser oss slik at vi ikke går glipp av noe.


Slik har vi telt:

Alle siterte personer på kultursidene i papirutgaven av Adresseavisen samt kunstspalten og bokanmeldelsene i Ukeadressa fra 1.2.22 til 28.2.22


*Enkelte verk har flere opphavspersoner.

Comments


bottom of page